Gran Joc d'Escoltisme

Agrupament Escolta Rocafort

Bases del joc

Llegiu atentament aquesta normativa perquè l'haureu de complir al peu de la lletra si voleu proclamar-vos vencedors del Gran Joc!

Participants

Poden participar en aquest "Gran Joc!" tots els minyons i caps inscrits a l'Agrupament Escolta Rocafort durant l'any 2010.

Tot i això, per la dificultat de les proves, recomanem que s'abstinguin de participar en aquest Gran Joc els minyons de les unitats de Castors i Llops. 

Proves

El Gran Joc consta de vuit (8) proves que s'hauran de resoldre satisfactòriament per aconseguir la victòria. Trobareu totes les proves explicades a l'apartat PROVES de la web.

Tot el material que aconseguiu durant aquestes proves (fotos, textos, música, cartes, etc.) s'ha de validar correctament pel Consell d'Agrupament.

Si els materials son digitals, els podeu enviar per correu electrònic a l'adreça del Cau (a.e.rocafort@hotmail.com) indicant com a Asunto algun titular del tipus "Gran Joc Escoltisme". Demanem també que inclogueu el vostre nom a cada correu que envieu per saber a qui computar la puntuació.

La resta de materials que no puguin ser digitalitzats els haureu de presentar a algun dels caps per a que siguin validats.

Terminis

El termini per a presentar les proves que acreditin el compliment de totes les parts del joc acabarà al desembre de 2010.

La proclamació dels vencedors es farà en acte públic durant el Festival d'Hivern.

Guanyadors

Durant la realització de les proves s'anirà atorgant certa puntuació als participants que vagin completant els reptes. Per a fer aquest càlcul, es donarà un punt per prova assolida i 2 punts extres per haver completat la prova 8 (que per tant val 3 punts).

Així la puntuació màxima s'estableix en un total de 10 punts.

Es concedirà un premi a tots aquells que hagin assolit els 10 punts, completant de forma satisfactoria les vuit proves proposades dins del termini establert.

En el cas inesperat de que ningú arribés a complir la totalitat de les proves, es concedirà el premi al que més puntuació tingui en acabar-se el termini. Si hi ha empat hi haurà el mateix premi per ambdós participants.

Altres

Totes les proves que es presentin han de ser verdaderes. En cas que es descobreixi una falsificació del material presentat com a prova, s'expulsarà al participant del Gran Joc.

Les proves estan distribuïdes per regions geogràfiques. És necessari que cada prova es realitzi dins del seu àmbit territorial, per tant cal que estigueu molt atents a quins països entren a cada regió! Podeu trobar el mapa de regions a l'apartat Regions Escoltes