Gran Joc d'Escoltisme

Agrupament Escolta Rocafort

Regions Escoltes

L'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) divideix el planeta en diverses regions escoltes. Cadascuna d'aquestes regions agrupa a nombrosos països que tenen una certa semblança cultural o social i que, per tant, poden treballar l'Escoltisme d'una forma força similar entre sí. 

Nosaltres, per facilitar les proves, hem dividit la "Regió Interamericana" que fa servir la WOSM en dos blocs diferenciats: Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. 

Mapa de les Regions Escoltes

Aquest és el mapa de regions que heu de fer servir per acomplir les proves. Els països en gris són aquells que encara no tenen agrupaments escoltes reconeguts legalment per la WOSM (encara que potser tenen escoltes "a-legals").

Cliqueu sobre el mapa per ampliar-lo!